Privacyverklaring RIFF

Laatst aangepast op 14-09-2023

 

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de groep RIFF Nederland B.V. te Amsterdam, waaronder haar dochtermaatschappij RIFF Digital Engagement B.V.(hierna gezamenlijk: “RIFF”). Deze verklaring geeft jou als gebruiker van onze website (ww.riffonline.com), contactpersoon van onze klant, sollicitant of persoon die met ons om een andere reden in contact wil komen inzicht in de gegevens die RIFF verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop de gegevens verwerkt worden.

RIFF respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. RIFF houdt zich dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Gegevensverwerking

Contact

Wanneer je een e-mail, een ingevuld contactformulier of op een andere wijze contact opneemt met RIFF, zullen we dergelijke berichten gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en functie;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt in jouw bericht.

Referenties

Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten. Wij proberen je op deze manier een volledig beeld te geven van onze producten en hoe onze klanten het gebruik daarvan in de praktijk beoordelen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam van de recensent;
 • Functie van de recensent;
 • Foto van de recensent.

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te kunnen publiceren op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat de referentie de relevantie heeft verloren of in het geval de toestemming is ingetrokken.

Nieuwsbrief

Wanneer je klant bij ons bent, kunnen wij het zakelijk e-mailadres dat bij ons bekend is gebruiken voor commerciële communicatie. Je kunt ons daarnaast toestemming geven voor het gebruik van het zakelijk e-mailadres voor ongevraagde commerciële communicatie, zoals onze nieuwsbrief of aankondiging van evenementen. Je kunt je toestemming hier te allen tijde weer voor intrekken middels de link in de nieuwsbrief of door dit aan te geven bij je contactpersoon. Wij bewaren je zakelijk e-mailadres in de nieuwsbrief-database totdat je je toestemming hebt ingetrokken.

Werving en selectie

Wij bieden verschillende vacatures aan op onze website. Je hebt ook de mogelijkheid om direct op LinkedIn te solliciteren op vacatures die we aanbieden, met je LinkedIn-account. Wanneer je bij ons solliciteert verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -land;
 • Contactgegevens;
 • Inhoud van jouw CV (zoals informatie over studie- en arbeidsverleden);
 • Inhoud van jouw motivatiebrief;
 • Salarisindicatie;
 • Beschikbaarheid;
 • Eventueel opgegeven referenties.

Deze gegevens verwerken wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidscontract, of in het geval van zzp’ers een overeenkomst van opdracht.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met jouw toestemming – jouw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Dienstverlening
Om onze diensten te kunnen leveren gebruiken wij naam en contactgegevens van de contactpersoon/-personen van onze klanten. Voor de uitvoering van onze diensten gebruiken wij ook gegevens van eindklanten van onze klanten en bezoekers van hun social media kanalen. Ten aanzien van deze gegevens zijn wij verwerker. Dit komt omdat wij deze gegevens alleen in jouw opdracht verwerken, en deze persoonsgegevens niet zullen inzetten voor eigen doeleinden. Enkel de geaggregeerde data gebruiken wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Dat betekent dat je deze betrokkene zelf goed moet informeren over waarvoor jullie de persoonsgegevens gebruiken, onder andere met gebruikmaking van onze dienst.

Bezoek aan onze kantoren

Wanneer je bij een van onze vestigingen op locatie komt, dan registreren wij dat in de agenda. Wij gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Afspraakgegevens.

Deze gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat de afspraak is geweest.

Delen met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden, indien:

 • wij deze partijen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De derde partijen die wij hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken mogen de gegevens alleen verwerken in schriftelijke (sub)opdracht van ons. Wij eisen dat deze partijen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring, op een vertrouwelijke en veilige wijze. De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens in onze opdracht:

 • IT-dienstverleners;
 • Onze cookieleveranciers;
 • De telecomleveranciers;
 • De leveranciers van de administratietools;
 • De door ons ingeschakelde consultants en adviseurs;
 • Online platforms welke wij inschakelen ter ondersteuning van onze diensten.

Wij geven jouw persoonsgegevens slechts aan andere bedrijven of instellingen als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het verwerken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, om problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben, om rechten, eigendom of veiligheid van RIFF of van het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of omdat we daartoe uitdrukkelijke toestemming van jou voor hebben gekregen.

Ten aanzien van derde landen, landen buiten de Europese Economische Ruimte, is enkel sprake van doorgifte van persoonsgegevens wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Cookies

Op onze website (www.riffonline.com) gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker.

Noodzakelijke cookies

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_ga_RRL6BVPMET analytics.google.com Tracking cookie van Google Analytics. Cookie analyseert gebruikersactiviteiten op de webpagina om data te verzamelen HTML
pll_language riffonline.com Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op. 1 jaar HTTP
CookieConsent riffonline.com Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP
PHPSESSID riffonline.com Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. 1 jaar HTTP
wordpress_

test_cookie

riffonline.com Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 jaar

Bij jouw eerste bezoek aan onze website krijg je de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde cookies al dan niet toe te staan. Als je eerder hebt aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kun je deze toestemming op elk moment weer intrekken. Let er dan wel op dat je de cookies handmatig uit je browser verwijdert. Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website werken dan mogelijk niet meer goed. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met gegevens uit de cookies doen. Wij raden je daarom aan om de privacyverklaring van deze partijen te raadplegen.

Noodzakelijke & voorkeuren cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn load balancing-cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie. Alleen nadat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, leggen onze servers de gegevens vast die de browser verzendt vanaf jouw randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer je onze website bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als jouw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van jouw verzoek (loggegevens).

Statistische cookies

Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben de intentie om deze gegevens – waaronder jouw IP-adres en geaggregeerde bezoekgegevens – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische problemen met de website en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen, alsmede om onze website te verbeteren.

Marketing cookies
Deze cookies kunnen gebruikers volgen over verschillende websites en maken daarmee bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk. Door middel van deze cookies kunnen we je volgen over meerdere kanalen en kunnen we zien hoe je je gedraagt op onze website en op andere websites. We kunnen bijvoorbeeld zien dat je onze LinkedInpagina hebt bezocht of dat je op een van onze extern geplaatste advertenties hebt geklikt. Met die informatie kunnen wij advertenties, nieuwsbrieven en aanbiedingen relevanter voor jouw bedrijf maken, jouw gebruikservaring verbeteren en kunnen we jou de relevante content en advertenties tonen.

Social media

Op onze website zijn social mediaknoppen opgenomen van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Met behulp van deze social mediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een social mediaknop klikt, kan door de betreffende social mediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke social media-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die social mediadienst van toepassing:

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. RIFF treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast, om deze bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze verklaring wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de website.

Rechten van betrokkenen

RIFF spant zich in om de gebruikers van haar website en andere betrokkenen hun wettelijke rechten te laten uitoefenen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Het beperken van de gegevensverwerking;
 • Jouw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

RIFF zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. RIFF deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

RIFF voert deze service zo spoedig mogelijk uit en op haar kosten, behalve als het verzoek duidelijk ongegrond of excessief is (bijvoorbeeld als wij heel veel verzoeken van één persoon krijgen).

Mocht je vragen of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door RIFF, dan kun je dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan RIFF, op de volgende manieren:

 • Via e-mail: ictrecht@riffonline.com.
 • Via telefoon: +31736487070.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

RIFF Nederland B.V.
Joan Muyskenweg 22
1096CJ Amsterdam
KVK-nummer: 69468982
Telefoon: +31883450300
E-mail: info@riffonline.com